BioritamIzračunajte bioritam na osnovu datuma rođenja.
bioritam legenda

Bioritam ili ritam života počinje datumom našeg rođenja, a koristi se da bi se predvideli razni aspekti života svakog pojedinca kroz jednostavan matematički ciklus.

Pojam periodičnog ciklusa u ljudskom društvu potiče od davnina. Prvi put na njega nailazimo u primerima natalne astrologije i u narodnim verovanjima o tzv. „srećnim danima“ (23. i 28. dani).

Krajem 19. veka U Berlinu, lekar Wilhelm Fliess, pacijent Sigmunda Frojda je verovao da je primetio pravilnosti u 23 – i 28. dana u intervalima u velikom broju pojava, uključujući i dane rođenja i smrti. On je 23. dan označio kao „muški“ a 28 dan kao „ženski“, jer toliko i traje ciklus kod žena.

1904 god. profesor psihologije Hermann Swoboda, je tvrdio da je nezavisno otkrio isti ciklus. Kasnije Alfred Teltscher profesor na Univerzitetu, došao je do zaključka da dobri i loši dani njegovih studenata prate „ritmički obrazac od 33 dana“. Teltscher je verovao da mozak ima sposobnost da apsorbuje mentalne sposobnosti i budnosti u 33 dana ciklusa.

1970 –t ih godina dolazi po popularizacije bioritma kroz niz knjiga, predavanja, grafikona itd. Godinama je bioritam postao veoma važan i počeo je da se koristi u avio kompanijama, železnicama... Mnoge avio-kompanije su proučavale bioritmove osoblja i došle do zaključka da bioritam utiče na postupke pilota. Slični rezultati su se pokazali i u analizama sportista.

Na život čoveka utiče biološki ciklus koji se manifestuju na sposobnosti u različitim ciklusima, kao što su fizički, emocionalni i intelektualni. Ovi ciklusi počinju našim rođenjem, lako se računaju i oni nam pomažu da sagledamo svoje sposobnosti, iz dana u dan.

Fizički ciklus – traje 23 dana. On se smatra dominantnim ciklusom kod muškaraca. Utiče na snagu, izdržljivost, koordinaciju pokreta. Povoljan period je od 2. do 11. dana, nepovoljan od 13. do 23. dana, a kritičan 1. i 12. dan.

Emocionalni ciklus – traje 28 dana. On se smatra dominantnim ciklusom kod žena.

Označava naše osećaje i raspoloženja. Povoljan period je od 2. do 14. dana, nepovoljan od 16. do 28. dana, a kritični dani su 1. i 15.dan.

Intelektualni ciklus – traje 33 dana. On utiče na naš proces razmišljanja, kreativne sposobnosti, koncentraciju i razum. Povoljan period ovog ciklusa je od 2. do 16. dana, nepovoljan od 18. do. 33. dana, a kritični dani su 1. i 17.

Ukoliko se Vaš BIORITAM (fizički, emocionalni,intelektualni) nalazi ispod ose – to je pokazatelj da se nalazite u negativnoj fazi . U tom periodu bi trebali da budete oprezni i da izbegavate različita psihofizička opterećenja i odložite važne odluke.

Vrlo bitne su TAČKE PRESEKA – kada se krivulje seku iznad (pozitivno) ili ispod ose (negativno). Presek tri krivulje ima najjače značenje i obično najavljuje neki veliki događaj ili fazu (pozitivnu ili negativnu) u kojoj se nalazite.

Prijavite se na MOJ ASTROLOG newsletter